УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА «ЛІДЕР»

статут учнівського самоврядування

Статут учнівського самоврядування Гарасимівського НВК

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Гарасимівського НВК

Розділ 1 Загальні засади

Стаття 1 Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2 Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3 Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

Стаття 4Учнівське самоврядування відповідає структурі:

Загальні учнівські збори школи

Розділ 2 Права, свободи, обов’язки

Стаття 1Кожен, хто навчається в школі має право:

- діяти на свій розсу д, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

- ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;

- не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

- достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

- дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3 Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

- нанесення побоїв, побиття;

- загроза, залякування і шантаж;

- вживання образливих слів, кличок;

- дискримінація за національними і соціальними ознаками;

- глузування з фізичних недоліків;

- поява в стані сп’яніння;

- добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);

- здирство, вимагання;

- крадіжка;

- псування особистих речей інших людей;

- брудні наклепи, плітки;

- будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4 Повноваження президента учнівської республіки «Лідер»

Обов’язки :

- планує і веде учнівські збори (чи призначає ведучих);

- розподіляє завдання між активом;

- співпрацює з директором школи.

- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

Стаття 5 Заступник Заступник:

- є його правою рукою;

- за відсутності голови виконує його обов’язки;

- очолює сектор;

- допомагає голові виконувати його обов’язки;

- щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Стаття 6 Повноваження членів активу ( міністри)

Члени активу:

 1. Керують роботою секторів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

- контакти з органами місцевого самоврядування;

- шкільний прес-центр;

- телефони довіри.

 1. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 2. Представляють звіти про свою роботу.

Розділ 3

Стаття 1 Міністерство освіти

- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;

- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

Стаття 2 Міністерство культури і дозвілля

- керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

- організовує оформлення школи та класних кімнат;

- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 3 Міністерство спорту і здорового способу життя

Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

Стаття 4 Міністерство преси та інформації

Прес – центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.

Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

Стаття 5 Міністерство суспільно – корисних та добрих справ. Військово – патріотичний сектор

- піклуються про молодших школярів, ГПД;

- залучають дітей, підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля;

- готують творчі виставки учнів;

- в кожному класі організовують культурно – масову роботу, залучають учнів до участі в загально - шкільних заходах;

- організовують в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

- організовують культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи;

- надають посильну допомогу класним керівникам.

- добродійні акції

- Допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи.

Стаття 6. Міністерство дисципліни і санітарії

- надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

- організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;

- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

- організовує випуск листків „Блискавка”, „Тривожний сигнал” тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

- здійснює контроль за діяльністю старостату;

- здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 7 Вищий орган самоврядування – збори

Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ 4 Вибори

Стаття 1 Положення про вибори президента учнівської республіки

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;

Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;

Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Голова обирається терміном не більше ніж на три роки.

Право бути обраним має кожен учень 9-11 класів школи.

Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2 Права та обов’язки президента.

- є гарантом прав учнів, визначених законами.

- призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу секторів і старост класів.

- видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

- співпрацює з дирекцією згідно статуту.

- може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

- поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3 Положення про Правління Учнівського Самоврядування

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.

Кожен клас обирає двох представників до активу школи (8-11 класи), один представник від 5-7 класів.

Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.

Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.

ФУНКЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

1. Забезпечення порядку в школі, організація чергування в школі, в класах.

2. Організація дозвілля на перервах та після уроків.

3. Проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок.

4. Організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

5. Організація роботи по збереженню шкільного майна.

6. Організація по благоустрою території школи.

7. Керівництво роботою гуртків в молодшій школі.

8. Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань, розважальних програм, сімейних свят.

9. Контроль за виконанням учнями навчально-виховного процесу.

10. Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.

11. Організація трудових загонів старшокласників.

12. Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

13. Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

14. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів

Напрямки діяльності

 1. Створення в школі ефективної системи учнівського самоврядування.
 2. Забезпечення розвитку дитячо-юнацьких осередків (класів), підтримки їхніх програм та проектів.
 3. Пошук ефективних моделей організації життєдіяльності особистості в школі і надання їй підтримки з боку ровесників.
 4. Проведення суспільно значущих акцій, конкурсів, проектів і програм, фестивалів і форумів.
 5. Забезпечення інформованості членів ШУР про її діяльність, власні можливості участі засобами інформаційного центру, друкованого органу .
 6. Формування системи підготовки та навчання молодіжних лідерів за допомогою тренінгів «Лідер в тобі», «Я – в ролі лідера», «Імідж лідера», «До джерел духовності», «Школа рівних можливостей».
 7. Започаткування соціальних проектів для дітей та юнацтва («Учнівське самоврядування», «Імідж ШУР», «Зроби крок в світ своїх прав», «Кроки до культури миру, толерантності», «До джерел духовності», «Модель демократичного суспільства», «Вибори в демократичному суспільстві», «Молодь управляє конфліктом», «Дитяча преса», «Школа лідерів», «Підліток – підлітку про здоровий спосіб життя»).
 8. Розробка програми спільних дій з батьківською радою, педагогічним колективом школи, Парламентом школи.
 9. Встановлення партнерських стосунків з дитячими громадськими організаціями району.
 10. Пошук партнерів з метою здійснення спільних проектів.
 11. Формування іміджу ШУР, підвищення рейтингу в районі, місті.

Склад учнівського самоврядування

ПРЕЗИДЕНТ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ «ЛІДЕР» ЛЕВЧЕНКО АНАСТАСІЯ
МІНІСТЕРСТВО СУСПІЛЬНО – КОРИСНИХ ТА ДОБРИХ СПРАВ РИБАК НАТАЛІЯ
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ОСВІТИ НАУМОВА ДІАНА
МІНІСТЕРСТВО ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ШТИРОВ АНДРІЙ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ, ТОЛЕРАНТНОСТІ, ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУСАЛІЙ ВІКТОРІЯ
МІНІСТЕРСТВО СПОРТУ, ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ЕКОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВАВАКУЛЕНКО ІЛЛЯ
МІНІСТЕРСТВО ДИСЦИПЛІНИ І САНІТАРІЇТКАЧЕНКО ХРИСТИНА

ПЛАН роботи президентської республіки «Лідер» на 2018 – 2019навчальний рік

ПЛАН засідань ради учнівського самоврядування на 2018 - 2019 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
сайт кз " Гарасимівський нвк"

вул. Молодіжна, буд. 5,
93640, Станично - Луганський район, Луганська область,
Україна

Дата останньої зміни 14 Березня 2019

Фотогалерея