/Files/images/класного.gif

Вимоги до особистості класного керівника

1. Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає:

· високий рівень моральної вихованості;· соціальну активність і відповідальність;· володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вмінням творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте;· володіння вмінням брати участь у співпраці, співтворчості;· здатність до прояву громадянської активності на благо суверенної України.

2. Професійно - педагогічна спрямованість, сутністю якої є:

розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб'єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу;педагогічна спостережливість;педагогічний такт.

3. Високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає:

знання основ предмета, завдань і категорій педагогіки;знання вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості;розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання;знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців;володіння вміннями й навичками організації виховної діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів, вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування, відбору, узагальнення навчально-виховного матеріалу;володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічне доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.

Основні функції класного керівника

Організаторські:

планування і координація всієї виховної роботи з класом;надання допомоги активу в організації класу;встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;ведення документації в класі;сприяння розвитку самоврядування в колективі.

Аналітико-узагальнюючі:

сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-узгоджуючі:

У забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.

Психологічні:

У встановлення довірливих стосунків із вихованцями,зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівні:

активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.

Зміст роботи класного керівника

Вивчення учнів.Об'єднання учнів у колектив.Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.Робота з батьками, громадськістю.Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.Співпраця із шкільним психологом.Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.Індивідуальна робота з учнями.

Зміст виховної роботи класного керівника

Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.Врахування інтересів дітей.Організація роботи з батьками.

"Золоті правила" класного керівника

Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.Учитель має бути веселим, жартівливим.Учитель повинен раціонально використовувати свій час.Учитель має бути доброзичливим.Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням".Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.Учитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.

Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості школяра

1. Загальні дані.Прізвище, ім'я.Вік.Клас.Загальний фізичний розвиток.Стан здоров'я..Умови життя в сім'ї.

2. Навчальна діяльність.Здатність до навчання:особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, здатність до розподілу уваги);рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення;індивідуальні особливості пам'яті (швидкість і міцність запам'ятовування, легкість відтворення);розвиток мислення (здатність розрізняти істотні та другорядні ознаки предметів і явищ, рівень засвоєння загальних і абстрактних, понять);рівень розвитку уяви.Старанність у навчальній роботі.Інтерес до занять, ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності).Вміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість, вміння самостійно працювати з книгою, завчати матеріал, контролювати себе, складати плани, конспекти тощо).

3. Особливості характеру й темпераменту.Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру: спрямованість особистості у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе (чуйність, доброта, колективізм, ретельність, бездушність).Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений), стійкість настрою, причини зміни настрою.

Кiлькiсть переглядiв: 144

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
сайт кз " Гарасимівський нвк"

вул. Молодіжна, буд. 5,
93640, Станично - Луганський район, Луганська область,
Україна

Дата останньої зміни 14 Березня 2019

Фотогалерея